ἀστέλεφος

ἀστέλεφος
Grammatical information: m.?
Meaning: τὸ περὶ την κιθάραν δέρμα H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Fur. 373 compares στέρφος, s.v.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀστέλεφος — leathern case for a lyre masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀστελέφου — ἀστέλεφος leathern case for a lyre masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀστέλεφον — ἀστέλεφος leathern case for a lyre masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.